Skip to main content
AEG | Help and Support

Cepeškrāsns priekšējais panelis / durvis sakarst

 

Cepeškrāsnī radītais karstums izplatās uz visām ierīces daļām, tostarp tām daļām, pie kurām jūs pieskaraties ikdienā. Tā ir normāla parādība. Temperatūra šķiet dažāda atkarībā no materiāla. Piemēram, stikls un metāls šķitīs karstāki, tiem pieskaroties, nekā pieskaroties pie plastmasas.

Priekšējais panelis arī sasilst katru reizi, kad tiek atvērtas cepeškrāsns durvis, jo karstums no cepeškrāsns paaugstina paneļa temperatūru.

Ņemiet vērā, ka temperatūra ceļas ar laiku. Citiem vārdiem sakot, jo ilgāk cepeškrāsns ir ieslēgta, jo karstākas kļūst ierīces detaļas.

Drošības apsvērumu dēļ bērni nedrīkst atrasties cepeškrāsns / plīts tuvumā, kad tā tiek lietota. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

Priekšējā paneļa temperatūra var būt par 60 °C augstāka nekā istabas temperatūra. Piemēram, ja istabas temperatūra ir 20 °C, paneļa temperatūra var sasniegt 80 °C.

Ja cepeškrāsns aprīkota ar stikla paneli, tā var būt par 65 °C augstāka nekā istabas temperatūra. Piemēram, ja istabas temperatūra ir 20 °C, stikla paneļa temperatūra var sasniegt 85 °C.

Īpašos gadījumos sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.