Skip to main content
AEG | Help and Support

Kondensācija / ūdens / mitrums uzkrājas cepeškrāsnī un starp stikla paneļiem

 

Kad ēdiens tiek uzsildīts cepeškrāsnī, rodas mitrums, it īpaši saldētas pārtikas gadījumā. Tā ir normāla parādība. Mitrums izzūd no cepeškrāsns pa ventilācijas atverēm, tostarp durvīm. Tas nozīmē, ka starp abiem durvju stikla paneļiem var veidoties traipi un kondensācija. Traipus veido taukvielu daļiņu reakcija pret vēso gaisu.  

Vispārējā informācija par cepeškrāsni

Daži modeļi ir aprīkoti ar sistēmu, kas gatavošanas procesā izmanto tvaiku, gādājot par maigāku ēdienu no iekšpuses un kraukšķīgu garozu no ārpuses. Cepeškrāsnī nepārtraukti cirkulē gaiss, atkārtoti izmantojot tvaiku. Tas samazina gatavošanas laiku un enerģijas patēriņu.

Tvaiks var nosēsties uz cepeškrāsns nodalījuma vai stikla paneļu virsmas mitruma formā. Tā ir normāla parādība.

Noslaukiet kondensāciju katru reizi pēc cepeškrāsns lietošanas. Ja nepieciešams, skatiet lietošanas rokasgrāmatu.

Īpašos gadījumos sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Mikroviļņu krāsns / kompakta cepeškrāsns

Aktivizējot mikroviļņu funkciju, ēdiens tiek sasildīts īpaši ātri. Procesā rodas kondensācija dažādā apjomā atkarībā no sasildāmā ēdiena veida un iestatītās temperatūras.

Drošības apsvērumu dēļ durvis nevar noņemt, tādēļ tās nevar tīrīt.

Īpašos gadījumos sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.