Skip to main content
AEG | Help and Support

No tvaika nosūcēja nāk graboša skaņa / troksnis

 

Ja troksnis novērojams pie augstākā iestatījuma, problēmu parasti izraisa pretspiediena palielināšanās iesūkšanas sistēmā.

Iesūkšanas šļūtene ir vai nu pārāk gara vai tās diametrs ir pārāk mazs, vai arī ir pārāk daudz izliekumu.

Pārbaudiet montāžu un lietojiet nepārtrauktas caurules, ja iespējams, lai novērstu problēmu.

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.