Skip to main content
AEG | Help and Support

Tvaika nosūcējs neaktivizējas

 

Ja LED / gaismas nedarbojas, vispirms pārbaudiet pieslēgumu elektrotīklam. Problēmas iemesls var būt saistītas ar kontaktdakšu, kontaktligzdu vai elektrības sistēmu.

Ja tvaika nosūcējs ir pievienots pie kontaktligzdas, pieslēdziet pie kontaktligzdas mazu ierīci (piem., lampu vai tējkannu), lai pārbaudītu, vai tā darbojas. Ja ierīce nedarbojas, problēma var būt saistīta ar elektrību un konkrēto kontaktligzdu. Pārbaudiet atdalītāju un drošinātājus. 

Ja pieslēgums elektrotīklam darbojas, atiestatiet ierīci, atvienojot to vai izņemot kontaktdakšu no kontaktligzdas. Tad nogaidiet 30 sekundes un ievietojiet atpakaļ kontaktdakšu / pieslēdziet tvaika nosūcēju pie elektrotīkla.

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

  • Was this article helpful?