Skip to main content
AEG | Help and Support

Displejā redzams kļūdas ziņojums P

 

Ziņojums P norāda, ka aktivizēta Jaudas pastiprināšanas / jaudas funkcija.

Funkcija automātiski izslēgsies pēc neilga laika, un ziņojums pazudīs.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.