Skip to main content
AEG | Help and Support

Trauku mazgājamā mašīna neuzsilda ūdeni

 

Problēmu, iespējams, var atrisināt, atiestatot ierīci.

  1. Atvienojiet trauku mazgājamo mašīnu no elektrotīkla, nogaidiet vienu minūti un atkal pievienojiet pie elektrotīkla. Jaudu var arī izslēgt, izmantojot drošinātājus uz paneļa/ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Ja izvilkāt mašīnu ārā un tad iebīdījāt atpakaļ, ir svarīgi pārbaudīt, vai caurules nav salocījušās vai saspiestas un krāns ir atvērts līdz galam.
  2. Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, izvēlieties atbilstošu ciklu un ieslēdziet to.
  3. Ja cikls ieslēdzas un darbojas normāli, problēma ir atrisināta.

Ja ierīce neieslēdz ciklu pareizi pēc atiestatīšanas, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.