Skip to main content
AEG | Help and Support

Kļūda i80

 

Šo problēmu var atrisināt, atiestatot ierīci.
  • Atvienojiet trauku mazgājamo mašīnu no elektropadeves, nogaidiet vienu minūti un tad atkal pieslēdziet atpakaļ. Ja mašīna bija jāpabīda, pārliecinieties, ka neviena no šļūtenēm nav saliekusies vai saspiesta un ka ūdens piegāde nav pārtraukta.
  • Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, izvēlieties atbilstošu ciklu un ieslēdziet to.
  • Ja cikls ieslēdzas un darbojas normāli, problēma ir atrisināta.
Ja ierīce neieslēdz ciklu pareizi pēc atiestatīšanas
  • Pārbaudiet, vai kļūdas kods joprojām ir tāds pats.
  • Ja kods ir mainījies, skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu sīkāk par jauno kodu.
  • Ja displejā joprojām redzams pirmais kļūdas kods, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.
  • Was this article helpful?