Skip to main content
AEG | Help and Support

Kļūda i51, i52, i53, i54, i55, i56, i57, i58, i59, i5A, i5B (i5H), i5C, i5D, i5E, i5F

 

Vai mēģinājāt atiestatīt ierīci?

Bieži vien ierīces atiestatīšana var ātri atrisināt problēmas.

  • Atvienojiet trauku mazgājamo mašīnu no elektropadeves uz vienu minūti un tad atkal pieslēdziet atpakaļ. Ja mašīnu bija jāpabīda, pārliecinieties, ka neviena no šļūtenēm nav saliekusies vai saspiesta un ka krāns ir pilnībā atvērts.
  • Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, izvēlieties programmu un aktivizējiet to.
  • Ja programma ieslēdzas un darbojas normāli, problēma ir atrisināta.

Ja ierīce neieslēdz programmu pareizi pēc atiestatīšanas

Ja pirms trauku mazgājamās mašīnas atiestatīšanas jūs redzējāt kļūdas ziņojumu, pārbaudiet, vai tas ir mainījies pēc ierīces atiestatīšanas.

Ja ierīces displejā tagad redzams cits kļūdas kods, skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai šo ceļvedi, lai pārbaudītu jauno kodu.

 

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, ierīce būs jāpārbauda tehniskās apkopes darbiniekam.

  • Was this article helpful?