Skip to main content
AEG | Help and Support

Kļūda i40, i43 vai i44

 

Vai noplūdes sistēma ir nobloķēta?

Pārbaudiet vai filtri ir tīri.

Vai jūsu trauku mazgājamās mašīnas filtrs ir aizsērējis?

Netīri filtri palēnina ūdens plūsmu, radot neapmierinošus trauku mazgāšanas rezultātus. Pārbaudiet un tīriet tos regulāri.

Kā tīrīt trauku mazgājamās mašīnas filtrus.

image.png

Filtru uzstādīšana pēc tīrīšanas.

Pārliecinieties, ka filtrā vai gar nostādinātāja malu nav ēdiena atlieku vai netīrumu.

Uzstādiet plakano filtru (C). Pārliecinieties, ka tas ir pareizi ievietots zem divām vadotnēm.

Salieciet atpakaļ filtrus (A) un (B). Ievietojiet filtru (A) plakanajā filtrā (B).

Pagrieziet pulksteņa rādītāja virzienā, līdz tas nofiksējas. Ja filtri nav novietoti pareizi, trauku mazgāšanas rezultāti var būt neapmierinoši, izsmidzinātāji var aizsērēt un ierīcei var rasties bojājumi.

Informāciju par tīrīšanu un apkopi var atrast lietotāja rokasgrāmatā.

Vai mēģinājāt atiestatīt ierīci?

Bieži vien ierīces atiestatīšana var ātri atrisināt problēmas.

  • Atvienojiet trauku mazgājamo mašīnu no elektropadeves uz vienu minūti un tad atkal pieslēdziet atpakaļ. Ja mašīnu bija jāpabīda, pārliecinieties, ka neviena no šļūtenēm nav saliekusies vai saspiesta un ka krāns ir pilnībā atvērts.
  • Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, izvēlieties programmu un aktivizējiet to.
  • Ja programma ieslēdzas un darbojas normāli, problēma ir atrisināta.

Ja ierīce neieslēdz programmu pareizi pēc atiestatīšanas

Ja pirms trauku mazgājamās mašīnas atiestatīšanas jūs redzējāt kļūdas ziņojumu, pārbaudiet, vai tas ir mainījies pēc ierīces atiestatīšanas.

Ja ierīces displejā tagad redzams cits kļūdas kods, skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai šo ceļvedi, lai pārbaudītu jauno kodu.

 

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, ierīce būs jāpārbauda tehniskās apkopes darbiniekam.