Skip to main content
AEG | Help and Support

Mazgāšanas cikla laikā durvis paceļas

 

Ja ierīce ir uzstādīta nesen, durvju panelis/virtuves durvis var būt pārāk smagas vai ierīce nav uzstādīta pareizi (ir svarīgi, lai ierīce būtu izlīmeņota un nostiprināta).

  • Šādā gadījumā sazinieties ar personu, kas uzstādīja ierīci.

Ja ierīce ir uzstādīta pareizi, problēmu var izraisīt nobloķēti vai aizsērējuši izsmidzinātāji.

  • Pirms lietojat ierīci, pārbaudiet un, ja nepieciešams, nomazgājiet izsmidzinātājus un iztīriet filtrus ierīces apakšā saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā norādīto.
  • Ja iepriekš minētie ieteikumi nepalīdz atrisināt problēmu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.