Skip to main content
AEG | Help and Support

Iestatījumi atiestatās pēc katra cikla

Tā ir normāla parādība, jo pēc 2012. gada trešā ceturkšņa Eiropas tiesību akti nosaka, ka ierīcē, kad to ieslēdzat, jābūt iestatītam “ECO” mazgāšanas ciklam. Līdz ar to visi iepriekšējie iestatījumi katra mazgāšanas cikla beigās pazudīs, tostarp MULTITABS/3IEN.