Skip to main content
AEG | Help and Support

Trauku mazgājamās mašīnas displejs rāda “Blo”

“Blo” ziņojums norāda, ka ir aktivizēta bērnu drošības funkcija (“Bloķēšana”). Lai to deaktivizētu, piespiediet taustiņus “Short” (Īsā) un “Prewash” (Priekšmazgāšana) vienlaikus.

Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu sīkāku informāciju par funkciju.