Skip to main content
AEG | Help and Support

Ledusskapja saldētavā ir bojājumi, plaisas, skrāpējumi vai caurumi

 

Problēma
  • Manā saldētavā / ledusskapī / ledusskapja saldētavā / vīna dzesinātājā ir bojājumi.
Attiecas uz 
  • Saldētavu
  • Ledusskapi
  • Ledusskapi ar saldētavu
  • Vīna dzesētāju
Risinājums 

1. Ja, izsaiņojot ierīci, atklāts bojājums, nekavējoties sazinieties ar mazumtirgotāju, lai uzzinātu, vai tas nav bojāts piegādes laikā. 

Nemēģiniet pieslēgt vai lietot ierīci.    

2. Ja bojājums tika atklāts pēc uzstādīšanas un pirmās lietošanas, sazinieties ar uzstādītāju, lai pārbaudītu, vai tā nav bojāta uzstādīšanas laikā.

3. Ja bojājumi rodas tādēļ, ka kaut kas tiek glabāts ierīcē vai citos mehāniskos gadījumos, tad, piemēram, caurumu vai plaisu var noslēpt, izmantojot universālu hermētiķi.

Pārliecinieties, ka hermētiķis ir apstiprināts lietošanai vidē, kur tiek uzglabāta pārtika. 

4. Ja ir bojātas eņģes, gaismas vai citas detaļas, tās var vienkārši nomainīt.   

Ja vēlaties pašu spēkiem nomainīt detaļas, rezerves detaļas, piederumus un kopšanas līdzekļus var atrast mūsu Interneta veikalā. 

5. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, jāizsauc tehniskās apkopes darbinieks.