Skip to main content
AEG | Help and Support

No dozatora nenāk ārā ledus

 

Tam var būt vairāki iemesli.

Nav ūdens piegādes.

Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota ūdens piegādei. Nogaidiet kādu laiku, lai ledus mašīnai būtu laiks sagatavot ledu. Kad ledus pagatavots, dozatoram būtu jāstrādā.

Saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.

Iestatiet saldētavā zemāku temperatūra, lai ledu varētu pagatavot ātrāk. Kad ledus pagatavots, dozatoram būtu jāstrādā.

Ledus dozatora durvis ir piespiestas vai bloķētas ilgāk par 4–5 minūtēm.

Motors ir pārslogots. Motora pārslodzes drošības slēdzis atiestatīsies pēc aptuveni 3 minūtēm pēc tam, kad durvis būs atbloķētas. Tad atkal varēs saņemt ledu.

Ierīce bijusi izslēgta uz kādu laiku.

Ledus var izkust un atkārtoti sasalt nelietošanas, temperatūras maiņas un/vai elektroenerģijas padeves pārtrauces rezultātā. Izņemiet ledus tvertni, ļaujiet tās saturam izkust un iztukšojiet tvertni. Iztīriet tvertni, ļaujiet tai izžūt un ievietojiet atpakaļ. Kad jaunais ledus būs pagatavots, dozatoram būtu jāstrādā.

Ledus dozators ir bloķēts.

Ledus gabaliņi iesprūst starp ledus mašīnu un ledus tvertnes aizmuguri, vai sasalst kopā, tādējādi bloķējot dozatoru. Šādā gadījumā problēmu var atrisināt, izņemot ledus gabaliņus, kas bloķē dozatoru.

Ja ūdens dozators darbojas lēnāk kā parasti, ledus un ūdens filtra kasetne var būt aizsērējusi vai saspiesta. Šādā gadījumā problēmu var atrisināt, nomainot filtrus.

Filtra mainīšana: piespiediet, līdz ūdens filtrs nofiksējas (jūs dzirdēsiet divus klikšķus). Filtram jāpieguļ pie ierīces. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai attiecīgo lietošanas pamācību, lai saņemtu detalizētus norādījumus.

Ledus mašīna negatavo pietiekami daudz ledus. 

Šī mašīna var pagatavot no 1,8 līdz 2,7 kg ledus dienā.

Pretējā gadījumā, lai atrisinātu problēmu, ledus un ūdens filtra kasetnes var nomainīt. 

Filtra mainīšana: piespiediet, līdz ūdens filtrs nofiksējas (jūs dzirdēsiet divus klikšķus). Filtram jāpieguļ pie ierīces. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai attiecīgo lietošanas pamācību, lai saņemtu detalizētus norādījumus

Ledus mašīna nepārstāj gatavot ledu.

 Ledus mašīna darbojas ar elektriskā kontakta palīdzību, kuru priekšmeti saldētavā var nejauši piespiest. Pārvietojiet priekšmetus, kas var piespiest kontaktu, un izņemiet visus ledus gabaliņus, kas var būt piesaluši pie kontakta. 

Ledus mašīna neatdala ledus gabaliņus. 

Tas var notikt, ja ledus gabaliņu funkcija netiek bieži lietota. Lai atrisinātu problēmu, izņemiet un sakratiet ledus tvertni, atdalot ledus gabaliņus. 

Ledum no manas ledus mašīnas ir slikta smaka vai garša. 

Ledus var būt uzsūcis garšu vai smaku no ēdiena, kas glabājas ierīcē. Gādājiet, lai ēdiens būtu cieši nosegts, tad izmetiet ledu un iestatiet jaunu ledus gatavošanas ciklu.

Ja problēma neizzūd, var būt nepieciešams iztīrīt visu ierīces iekšpusi. Skatiet attiecīgo lietotāja pamācību, lai saņemtu ieteikumus par efektīvu tīrīšanu.