Skip to main content
AEG | Help and Support

Apgaismojums manā ierīcē nedarbojas

 

Spuldze ir izdegusi
  • Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un nomainiet spuldzi, kā tas norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
Gaismas slēdzis ir iestrēdzis

Ja jūsu ierīce aprīkota ar acīmredzamu gaismas slēdzi, tas atradīsies iekšā.

  • Notīriet to un pārliecinieties, ka tas kustas bez grūtībām, lai atrisinātu problēmu.
Vienas vai abas durvis tika atstātas vaļā pārāk ilgi

Ja durvis tiek atstātas vaļā pārāk ilgi, vadības sistēma izslēgs gaismas.

  • Pilnībā aizveriet durvis un atveriet tās atkal, lai novērstu problēmu.

 

Ja neviens no iepriekš minētajiem ieteikumiem nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.