Skip to main content
AEG | Help and Support

Atkausēšana

 

Ledusskapja atkausēšana:

 1. izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla;
 2. izņemiet produktus un atvilktnes no ierīces;
 3. ja komplektācijā ar ierīci tika iekļauts kombinētais ledus skrāpis / ūdens izvades kanāls, noteikti uzstādiet zem tā trauku šķidruma uztveršanai;
 4. atkausējiet uzkrājušos ledu dabiskā ceļā, atstājot vaļā durvis;
 5. notīriet un noslaukiet ierīces iekšpusi ar mitru drāniņu; 
 6. izņemiet ūdens izvades kanālu un ievietojiet atpakaļ atvilktnes;
 7. aizveriet ierīci un pievienojiet pie elektrotīkla;
 8. ieslēdziet ierīci un nogaidiet, līdz tā sasniedz iestatīto temperatūru. Tas parasti aizņems 4 līdz 6 stundas;

Nekādā gadījumā nemēģiniet noraust uzkrājušos ledu ar asu priekšmetu. Tādējādi ierīce var gūt iekšējos bojājumus, un dzesēšanas sistēmā var rasties noplūde.

Saldētavas atkausēšana:

saldētava jāatkausē, kad ledus, kas uzkrājies uz sieniņām, biezums sasniedz 10–15 mm. Saldētavu būs vieglāk atkausēt, kad tā ir tukša vai tajā atrodas tikai daži produkti.

Notīriet ledu šādu:

 1. izslēdziet ierīci;
 2. izņemiet no saldētavas visus produktus, vairākas reizes satiniet tos papīrā un nolieciet vēsā vietā;
 3. atstājiet ierīces durvis atvērtas, izņemiet aizbāzni no novadcaurules un savāciet ūdeni lēzenā traukā; lietojiet piemērotu skrāpi, lai ātri notīrītu ledu;
 4. kad atkausēšana ir pabeigta, rūpīgi noslaukiet saldētavas iekšpusi un ievietojiet atpakaļ aizbāzni;
 5. ieslēdziet ierīci;
 6. iestatiet temperatūras regulatoru zemākās temperatūras pozīcijā un atstājiet ierīci ar šādu iestatījumu uz divām līdz trijām stundām;                      
 7. ievietojiet produktus atpakaļ saldētavā.

Nekādā gadījumā nelietojiet metāla skrāpi, lai notīrītu ledu. Tas var sabojāt ierīci. Nelietojiet mehāniskus rīkus vai citus mākslīgus palīglīdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu, ja ražotājs nav ieteicis tos lietot. Ja atkausēšanas laikā produktu temperatūra paaugstinās, to derīguma termiņš var samazināties.