Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbinių džiovyklė rodo klaidos pranešimą E20, C2 arba supypsi 2 kartus / indikatorius sumirksi 2 kartus

 

Problema:
  • Skalbinių džiovyklė rodo klaidos pranešimą E20, C2 arba supypsi 2 kartus / indikatorius sumirksi 2 kartus. Tai rodo išleidimo, siurblio arba programinės įrangos problemą.
Taikoma:

 

  • Ventiliuojamosioms džiovyklėms
  • Kondensacinėms džiovyklėms
  • Džiovyklėms su šilumos siurbliu
     
Sprendimas:

1. Patikrinkite, ar išorinė vandens išleidimo žarna tinkamai prijungta prie kanalizacijos vamzdžio (jei taikoma).

Norėdami, kad vanduo būtų išleidžiamas tiesiai į kanalizacijos vamzdį, prie kondensacinės skalbinių džiovyklės prijunkite išorinę vandens žarną. Džiovyklės galinės pusės viršuje yra raudona arba žalia žarna. Ją reikia ištraukti ir pailginti, kad ji būtų reikiamo ilgio. Tuomet vanduo tekės ne į vandens bakelį, o tiesiai į kanalizacijos vamzdį

2. Patikrinkite, ar išleidimo žarna nepersukta, neužkimšta ir nesuraizgyta (jei taikoma).

Patrumpinkite žarną, kad ji nesusiraizgytų, bet būtų laisvai įleista į kanalizacijos vamzdį. Priešingu atveju gali būti rodomas klaidos kodas arba įvykti nuotėkis.

3. Grąžinkite prietaisą į pradinę būseną

Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, palaukite 30 sekundžių, tada vėl jį prijunkite (šiuo tikslu taip pat galima naudoti saugos jungiklį). 
Įjungę prietaisą, vėl jį įjunkite ir pasirinkite programą.
4. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę

Jei vadovaujantis minėtaisiais patarimais problemos išspręsti nepavyksta, rekomenduojame iškviesti techninės priežiūros meistrą.

 
PASTABA. Atsižvelgiant į problemą, už iškvietimą meistras gali paimti mokestį, net jei prietaiso garantinis laikotarpis dar nepasibaigęs.

Užsirašykite rodomą klaidą ir nurodykite ją, kai kviečiate meistrą. Tai neišspręs iškilusios problemos, tačiau padės meistrui nustatyti jos priežastį.

 
Įspėjimas! Nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta. Atjunkite gaminį nuo elektros lizdo ir nejunkite jo, kol nebūsite visiškai tikri, kad tai nekels problemų.