Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbinių džiovyklė rodo klaidos kodą E60 ir nešildo

 

Problema:
 • Būgninė džiovyklė rodo klaidos pranešimą E60 ir nešildo.
 • Jis nurodo šildymo problemą.
Taikoma:
 • Ventiliuojamosioms džiovyklėms
 • Kondensacinėms džiovyklėms
 • Džiovyklėms su šilumos siurbliu
Sprendimas:

1. Patikrinkite, ar būgninė džiovyklė nėra įmontuota, pavyzdžiui, į uždarą spintelę, kurioje nėra jokios ventiliacijos.

 • Džiovyklę galima montuoti kaip atskirai pastatomą įrenginį arba po spintele, kur yra pakankamai vietos.
 • Žr. su prietaisu pateiktą naudojimo vadovą arba atskirą montavimo informacinį lapelį.
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia.

2. Montuokite prietaisą patalpoje, kurioje yra pakankamai vietos ir geras vėdinimas.

 • Jeigu būgninė džiovyklė montuojama per mažoje patalpoje, gali pradėti kauptis kondensatas.
 • Patalpa turi būti pakankamai didelė (didesnė nei apie 10-12 m2).
 • Mažos patalpos veikiant būgninei džiovyklei labai greitai įšyla, o esant žemesnei temperatūrai, ant paviršių pradeda kauptis drėgno oro kondensatas.
 • Daugeliu atvejų problemą galima išspręsti geru vėdinimu, pavyzdžiui, per džiovinimo procesą atidarant langą ar duris.

3. Išvalykite filtrus ir durelių sandarinimo tarpiklį.

 • Jeigu prietaiso filtrai, kondensatorius ir durelių sandarinimo tarpiklis neišvalytas, patalpoje gali susikaupti per didelis kiekis drėgmės.
 • Daugiau informacijos rasite naudojimo vadove.
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia.

4. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę

Jei pirmiau pateikti pasiūlymai problemos išspręsti nepadėtų, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta.
Išjunkite gaminį iš elektros tiekimo šaltinio ir nejunkite jo, kol nesate visiškai tikri, kad tai nekels problemų.