Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbinių džiovyklė rodo klaidos kodą E50

 

Problema
  • Skalbinių džiovyklė rodo klaidos kodą E50. Jis parodo variklio arba programinės įrangos problemą.
Taikoma
  • Ventiliuojamosioms džiovyklėms
  • Kondensacinėms džiovyklėms
  • Džiovyklėms su šilumos siurbliu
Sprendimas

1. Grąžinkite prietaisą į pradinę būseną

  • Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, palaukite 30 sekundžių, tada vėl jį prijunkite (šiuo tikslu taip pat galima naudoti saugos jungiklį). 
  • Įjungę prietaisą, vėl jį įjunkite ir pasirinkite programą.

2. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę

Jei vadovaujantis minėtaisiais patarimais problemos išspręsti nepavyksta, rekomenduojame iškviesti techninės priežiūros meistrą.

Užsirašykite rodomą klaidą ir nurodykite ją, kai kviečiate meistrą. Tai neišspręs iškilusios problemos, tačiau padės meistrui nustatyti jos priežastį.

Įspėjimas! Nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta. Atjunkite gaminį nuo elektros lizdo ir nejunkite jo, kol nebūsite visiškai tikri, kad tai nekels problemų.