Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbinių džiovyklė rodo klaidos kodą E40

 

Problema:
  • Būgninė džiovyklė rodo klaidos pranešimą E40.
Taikoma:
  • Ventiliuojamosioms džiovyklėms
  • Kondensacinėms džiovyklėms
  • Džiovyklėms su šilumos siurbliu
Sprendimas :

1. Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės

Patikrinkite, ar tarp prietaiso durelių ir guminio tarpiklio nėra įstrigusių skalbinių.

2. Grąžinkite prietaisą į pradinę būseną

  • Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, palaukite 30 sekundžių, tada vėl jį prijunkite (šiuo tikslu taip pat galima naudoti saugos jungiklį)
  • Įjungę prietaisą, vėl jį įjunkite ir pasirinkite programą.

3. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę

Jei pirmiau pateikti pasiūlymai problemos išspręsti nepadėtų, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta.
Išjunkite gaminį iš elektros tiekimo šaltinio ir nejunkite jo, kol nesate visiškai tikri, kad tai nekels problemų.