Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbinių džiovyklė neįsijungia po džiovinimo ciklo

 

Problema
  • Skalbinių džiovyklė neįsijungia po džiovinimo ciklo. Tai rodo prietaiso techninę problemą.
Taikoma
  • Ventiliuojamosioms džiovyklėms
  • Kondensacinėms džiovyklėms
  • Džiovyklėms su šilumos siurbliu
Sprendimas

1. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę

Rekomenduojame iškviesti techninės priežiūros meistrą.

Įspėjimas! Nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta. Atjunkite gaminį nuo elektros lizdo ir nejunkite jo, kol nebūsite visiškai tikri, kad tai nekels problemų.

 

  • Was this article helpful?