Skip to main content
AEG | Help and Support

Patalpoje, kurioje stovi būgninė džiovyklė, ant sienų ir langų per daug drėgmės.

 

Problema:
 • Patalpoje, kurioje pastatyta būgninė džiovyklė, ant sienų ir langų per daug drėgmės. 
Taikoma:
 • Būgninių džiovyklių šilumos siurbliams 
 • Būgninių džiovyklių kondensatoriams 
Sprendimas:

1. Patikrinkite, ar būgninė džiovyklė nėra įmontuota, pavyzdžiui, į uždarą spintelę, kurioje nėra jokios ventiliacijos.   

 • Džiovyklę galima montuoti kaip atskirai pastatomą įrenginį arba po spintele, kur yra pakankamai vietos. 
 • Žr. su prietaisu pateiktą naudojimo vadovą arba atskirą montavimo informacinį lapelį. 
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia

2. Montuokite prietaisą patalpoje, kurioje yra pakankamai vietos ir geras vėdinimas.  

 • Jeigu būgninė džiovyklė montuojama per mažoje patalpoje, gali pradėti kauptis kondensatas.  
 • Patalpa turi būti pakankamai didelė (didesnė nei apie 10-12 m2). 
 • Mažos patalpos veikiant būgninei džiovyklei labai greitai įšyla, o esant žemesnei temperatūrai, ant paviršių pradeda kauptis drėgno oro kondensatas. 
 • Daugeliu atvejų problemą galima išspręsti geru vėdinimu, pavyzdžiui, per džiovinimo procesą atidarant langą ar duris.

3. Nestatykite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra gali būti žemesnė nei 5 °C arba aukštesnė nei 35°C.  

 • Būgninė džiovyklė atiduoda šilumą į aplinką, o šilumai palietus šaltas sienas, langus ir pan., ant šaltų paviršių kaupiasi kondensatas / drėgmė.
 • (Patalpose, kuriose susidaro kondensatas, oras yra drėgnas.) 
 • Būgninė džiovyklę reikia montuoti patalpoje, kurioje temperatūra yra apie 20 °C 

4. Išvalykite filtrus ir durelių sandarinimo tarpiklį.  

 • Nevalant prietaiso filtrų ir durelių sandarinimo tarpiklio, patalpoje susikaupia per daug drėgmės. 
 • Daugiau informacijos rasite naudojimo vadove. 
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia

5. Patikrinkite, ar durelių sandarinimo tarpiklis nepažeistas

 • Jeigu durelių sandarinimo tarpiklis pažeistas, patalpoje gali susikaupti per daug drėgmės.   
 • Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę, kad pakeistų pažeistą durelių sandarinimo tarpiklį.   

PASTABA: Priklausomai nuo problemos, už techninės priežiūros apsilankymą meistras gali paimti mokestį, net jeigu nėra pasibaigęs prietaiso garantinis laikotarpis.    

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta. 
Išjunkite gaminį iš elektros tiekimo šaltinio ir nejunkite jo, kol nesate visiškai tikri, kad tai nekels problemų.