Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbinių džiovyklė rodo klaidos kodą EHO, EH0

Jei įrenginys rodo klaidos kodą EHO / EH0, tai reiškia elektros tiekimo problemą.

  • Patikrinkite elektros tiekimą, prie to paties lizdo prijungdami kitą prietaisą, ir įsitikinkite, kad jis veikia. Jei kitas prietaisas taip pat neveikia, galbūt nutrūko elektros laidai. Kreipkitės pagalbos į vietos elektriką, kad elektros laidų sistema būtų patikrinta ir sutaisyta.

Niekada nenaudokite ilginamojo kabelio prietaisams prijungti. Priešingu atveju gali kilti trumpasis jungimas arba gaisras.

Jei prietaisui elektros energija tiekiama tinkamai, pabandykite iš naujo prijungti prietaisą.

  • Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, palaukite 30 sekundžių, tada vėl jį prijunkite.
  • Tą galima padaryti ir naudojant saugos jungiklį. Atjungę prietaisą, vėl jį įjunkite ir pasirinkite programą.
  • Jeigu ekrane vis tiek rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę.