Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbinių džiovyklė rodo klaidos kodą E80

Tai ciklo selektoriaus arba programinės įrangos problema.

  • Pabandykite iš naujo paleisti prietaisą. Atjunkite kištuką nuo elektros lizdo, palaukite 30 sekundžių, tada vėl jį prijunkite.
  • Tą galima padaryti ir naudojant saugos jungiklį. Atjungę prietaisą, vėl jį įjunkite ir pasirinkite programą. Jeigu ciklo metu ekrane vis tiek rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.