Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbinių džiovyklėje „Iron Aid“ rodomas klaidos pranešimas ERR

 

Pripildykite gariklį iki MAKS. lygio. Jeigu piktogramos vis tiek mirksi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.