Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbinių džiovyklė rodo klaidos kodą E40

Jei paspaudus įjungimo mygtuką skalbinių džiovyklės ekrane rodomas klaidos pranešimas E40, patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės. Jei durys uždarytos ir vis tiek rodomas šis klaidos pranešimas, tai programinės įrangos problema.

  • Pabandykite iš naujo paleisti prietaisą. Atjunkite kištuką nuo elektros lizdo, palaukite 30 sekundžių, tada vėl jį prijunkite.
  • Tą galima padaryti ir naudojant saugos jungiklį. Atjungę prietaisą, vėl jį įjunkite ir pasirinkite programą. Jeigu ekrane vis tiek rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.