Skip to main content
AEG | Help and Support

Sulaužyta skalbinių džiovyklės rankena

 

Jei rankena sulaužyta, patikrinkite, ar nėra kokių nors pastebimų kurių nors rankenos dalių sugadinimo požymių. Jei ji sugadinta, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.