Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbyklė-džiovyklė rodo klaidos pranešimą E20 arba C2, supypsi 2 kartus / indikatorius sumirksi 2 kartus

 

Problema: 
 • Skalbyklė rodo klaidos pranešimą E20 arba C2 arba supypsi 2 kartus arba indikatorius sumirksi 2 kartus. 
 • Tai rodo vandens išleidimo problemas.  
Taikoma:
 • Atskirai pastatomoms skalbyklėms-džiovyklėms 
 • Įmontuojamoms skalbyklėms-džiovyklėms  
Sprendimas:

1. Patikrinkite, ar išleidimo žarna yra tinkamoje padėtyje  

 • Išleidimo žarna turi būti įleista ne daugiau kaip 10 cm į išleidimo vamzdį. 
 • Žr. montavimo instrukcijas naudojimo vadove arba su prietaisu pateiktą atskirą montavimo informacinį lapelį. 
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia

2. Užtikrinkite tinkamą išleidimo vamzdžio aukštį  

 • Išleidimo vamzdžio aukštis turi būti ne didesnis kaip 100 cm ir ne mažesnis kaip 60 cm virš mašinos pagrindo arba kaip parodyta naudojimo vadove.
 • Žr. montavimo instrukcijas naudojimo vadove arba su prietaisu pateiktą atskirą montavimo informacinį lapelį. 
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia.  

3. Išvalykite siurblį ir filtrą  

 • Išvalykite siurblį ir pūkų surinkimo filtrą, įskaitant siurblio mentę (jeigu siurblio mentė matoma, pasukite ją pieštuku, ir vėl uždėkite filtrą). 
 • Tuomet paleiskite skalbimą karštu vandeniu be skalbimo miltelių, kad išplautumėte išleidimo sistemą. 
 • Išsamų procedūros aprašymą žr. su prietaisu pateiktame naudojimo vadove. 
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia.  

4. Patikrinkite ar išleidimo vamzdis / sistema nužsikimšusi                                                                                                                     

 • Patikrinkite, ar išleidimo sistema tinkamai išleidžia vandenį. 
 • Pabandykite skalbti, kai išleidimo žarna įleista į dubenį ar plautuvę.   

5. Patikrinkite, ar išleidimo žarna nėra užsilenkusi ar susisukusi  

Jeigu žarna užsilenkusi ar susisukusi, tai gali trukdyti ja pratekėti vandeniui. 

Žarną galima patikrinti už skalbyklės.  

6. Naudokite mažiau skalbimo miltelių  

 • Naudojant daug skalbimo miltelių arba susidarius daug putų, jos gali užblokuoti lygio sistemą. 
 • Šią problemą galima išspręsti išjungiant skalbyklę iš elektros maitinimo tinklo ir kelis kartus papurtant būgną į priekį ir atgal.
 • Išvalykite išleidimo sistemos siurblį / filtrą ir paleiskite skalbimą karštu vandeniu be skalbimo miltelių.  

7. Išjunkite skalbyklę-džiovyklę iš elektros tiekimo šaltinio 

 • Problemą galima išspręsti išjungiant skalbyklę iš elektros tiekimo šaltinio 1-2 valandoms, o po to vėl paleidžiant skalbimo ciklą. 
 • Jeigu siurblys buvo užsikimšęs, bimetalo saugiklis išjungs siurblį. 
 • Siurbliui atvėsus, jis turėtų normaliai veikti.  

8. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę  

Jeigu vadovaujantis minėtaisiais patarimais nepavyksta išspręsti problemos, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.    

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta. Išjunkite gaminį iš elektros tiekimo šaltinio ir nejunkite jo, kol nesate visiškai tikri, kad tai nekels problemų.