Skip to main content
AEG | Help and Support

Ciklui įpusėjus, skalbyklės-džiovyklės durelės atsidaro

 

  • Dureles paprastai galima atidaryti skalbimo ciklo pradžioje paspaudžiant paleidimo / pristabdymo mygtuką. 
  • Jei dureles galima atidaryti skalbimo arba gręžimo ciklo metu, kai prietaisas yra pripildytas vandens, tuoj pat atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą ir nesinaudokite prietaisu, kol problema nebus išspręsta.
  • Was this article helpful?