Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbyklės-džiovyklės džiovinimo ciklas trunka per ilgai arba per trumpai

 

Kai kuriuose modeliuose šis laikas automatiškai sutrumpinamas arba pailginamas, nes ciklo eiga priklauso nuo skalbinių kiekio, svorio, tipo ir drabužių drėgnumo. Tai taikytina ir skalbimo, ir džiovinimo ciklams.

Jei prietaisas vykdo džiovinimo ciklą, ciklas bus pailgintas arba sutrumpintas atsižvelgiant į skalbinių kiekį, svorį, tipą ir drabužių drėgnumą. Kai kuriuose modeliuose drabužių sausumas nustatomas elektroniniu būdu ir ciklas nebus baigtas tol, kol jie nebus visiškai sausi.

Žr. toliau pateiktus pasiūlymus:

  • Jei pasirinkta skalavimo sulaikymo funkcija, atšaukite ją.
  • Jei pasirinkta papildomo skalavimo funkcija, atšaukite ją.
  • Įsitikinkite, ar vanduo teka į prietaisą ir ar jo slėgis yra pakankamas. Antraip ciklo trukmė bus ilgesnė. Kai kuriais atvejais ciklas gali būti per trumpas ir skalbimo priemonė gali nespėti ištirpti. Žr. naudojimo instrukciją, jei į skalbyklę tiekiama nepakankamai vandens.
  • Jei pasirinkta atidėto paleidimo funkcija, atšaukite ją.
  • Įsitikinkite, ar prietaisas tinkamai išpumpuoja vandenį. Jei prietaisas aptinka, kad prieš pradedant gręžimo ciklą vandens lygis nepasikeitė, skalbimo ciklas gali būti pakartotas. Žr. naudojimo instrukciją, jei siurblys neišpumpuoja vandens.