Skip to main content
AEG | Help and Support

Ciklui įpusėjus, skalbyklės-džiovyklės durelės atsidaro

 

Skalbimo ciklo pradžioje dureles dažniausiai galima atidaryti PRISTABDŽIUS skalbyklę, jei tenkinamos toliau nurodytos sąlygos:

• skalbyklė nevykdo šildymo arba džiovinimo fazės aukštesne nei 55 °C temperatūra;

• vandens lygis nėra aukštas;

• būgnas nesisuka.

Jei dureles galima atidaryti tada, kai skalbyklė jau pilna vandens, arba plovimo ar gręžimo ciklų metu, skalbyklę nedelsdami atjunkite nuo elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą ir nesinaudokite prietaisu, kol problema nebus išspręsta.