Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbyklė rodo klaidos pranešimą EF0, EFo, EF3 arba supypsi 15 kartų / indikatorius sumirksi 15 kartų

 

Problema: 
  • Skalbyklė rodo klaidos pranešimą EF0, EFo, EF3 arba supypsi 15 kartų / indikatorius sumirksi 15 kartų  
Taikoma:
  • Iš priekio kraunamoms skalbyklėms (įmontuojamoms ir atskirai pastatomoms)  
Sprendimas:

1. Naudokite mažiau skalbiklio  
Naudojant per daug skalbiklio, gali susidaryti per daug putų. 
Išjunkite prietaisą ir palikite jį išjungtą kelias valandas, kol putų sumažės, tada vėl pabandykite paleisti prietaisą.    
2. Išvalykite skalbimo priemonių stalčių-dalytuvą  
Jeigu stalčius-dalytuvas arba purkštuvai virš stalčiaus yra labai nešvarūs ar apkalkėję, vanduo gali ištekėti ir kelti problemą. 
Išvalykite skalbimo priemonių stalčių-dalytuvą vadovaudamiesi naudojimo vadove pateiktomis instrukcijomis ir vėl bandykite paleisti prietaisą. 
Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia.  
3. Patikrinkite, ar skalbyklėje nėra įstrigusių skalbinių  
Skalbiniams įstrigus tarp durelių sandarinimo tarpiklio ir stiklo, vanduo gali pratekėti per dureles ir nubėgti per priekinę skalbyklės dalį į  apatinį padėklą.   
Atjunkite vandens ir elektros tiekimą į skalbyklę ir už skalbyklės ant grindų padėkite rankšluostį. 
Truputį palenkite skalbyklę atgal, kad tarp grindų ir skalbyklės apačios priekinėje dalyje būtų apie 10–15 cm tarpas. 
Palaikykite prietaisą tokioje padėtyje apie 30–40 sekundžių, kad vanduo iš apatinio padėklo nutekėtų ant rankšluosčio. 
Nuleiskite prietaisą ant grindų ir vėl prijunkite prie vandens tiekimo ir elektros tiekimo šaltinio. 
Patikrinkite vandens tiekimo ir išleidimo sistemas. 
Patikrinkite, ar švarūs filtrai įleidimo žarnoje ir vandens vožtuve (kur įleidimo žarna prisukta prie prietaiso ir prie vandens čiaupo). 
Paleiskite skalbimo ciklą ir pasižiūrėkite, ar problema išspręsta  4. Patikrinkite, ar nėra nuotėkio apačioje - pūkų surinkimo filtrą.  
Išimkite filtrą ir išvalykite jį vadovaudamiesi naudojimo vadove pateiktomis instrukcijomis 
(Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia) 
Patikrinkite, ar filtras nepažeistas. 
Jeigu filtras geras, vėl uždėkite jį ir tvirtai prispauskite ranka.  
5. Patikrinkite vandens tiekimo žarną  
Jeigu žarna praleidžia vandenį, jis gali pratekėti prie galinio skydo, todėl patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna tinkamai prijungta prie čiaupo ir skalbyklės. 
Tokiu atveju skalbyklę reikia paversti kaip parodyta skyrelyje „Patikrinkite, ar skalbyklėje nėra įstrigusių skalbinių“, kad ją būtų galima vėl paleisti.  
6. Patikrinkite durelių sandarinimo tarpiklį  
Klaida gali būti rodoma dėl skalbyklės durelių sandarinimo tarpiklio pratekėjimo. 
Patikrinkite ją atidarydami dureles ir apžiūrėdami durelių sandarinimo tarpiklį.  
dureliu_tarpiklis.JPG 
Sandarinimo tarpiklis neturi būti pažeistas, įtrūkęs ar skylėtas. 
Jeigu durelių sandarinimo tarpiklis pažeistas, jį turi pakeisti techninės priežiūros meistras. 
Nenaudokite skalbyklės, kol ji nebus sutaisyta. 
Atjunkite vandens tiekimą į skalbyklę.  
7. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę  
Jeigu vadovaujantis minėtaisiais patarimais nepavyksta išspręsti problemos, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.    

PASTABA: Priklausomai nuo problemos, už techninės priežiūros apsilankymą meistras gali paimti mokestį, net jeigu nėra pasibaigęs prietaiso garantinis laikotarpis.    

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta. 
Išjunkite gaminį iš elektros tiekimo šaltinio ir nejunkite jo, kol nesate visiškai tikri, kad tai nekels problemų.