Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbyklė rodo klaidos pranešimą E30, C3 arba supypsi 3 kartus

 

Problema:
  • Skalbyklė rodo klaidos pranešimą E30, C3 arba supypsi 3 kartus. 
  • Klaida rodoma dėl vandens skalbyklės apačioje ar viduje.    
Taikoma:
  • Iš priekio kraunamoms skalbyklėms (įmontuojamoms ir atskirai pastatomoms)  
Sprendimas:

1. Patikrinkite vandens tiekimo žarną 
 Jeigu žarna praleidžia vandenį, įleidžiant į skalbyklę, jis gali pratekėti prie galinio skydo, todėl patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna tinkamai prijungta prie čiaupo ir skalbyklės. 
Tokiu atveju skalbyklę reikia paversti kaip parodyta skyrelyje „Patikrinkite, ar skalbyklėje nėra įstrigusių skalbinių“, kad ją būtų galima vėl paleisti.  
2. Patikrinkite, ar skalbyklėje nėra įstrigusių skalbinių  
Skalbiniams įstrigus tarp durelių sandarinimo tarpiklio ir stiklo, vanduo gali pratekėti per dureles ir nubėgti per priekinę skalbyklės dalį ir per apatinį padėklą.   
Atjunkite vandens ir elektros tiekimą į skalbyklę ir už skalbyklės ant grindų padėkite rankšluostį. 
Truputį palenkite skalbyklę atgal, kad tarp grindų ir skalbyklės apačios priekinėje dalyje būtų apie 10–15 cm tarpas.
 Palaikykite prietaisą tokioje padėtyje apie 30–40 sekundžių, kad vanduo iš apatinio padėklo nutekėtų ant rankšluosčio.
 Nuleiskite prietaisą ant grindų ir vėl prijunkite prie vandens tiekimo ir elektros tiekimo šaltinio. Patikrinkite vandens tiekimo ir išleidimo sistemas. 
Patikrinkite, ar švarūs filtrai įleidimo žarnoje ir vandens vožtuve (kur įleidimo žarna prisukta prie prietaiso ir prie vandens čiaupo). 
Paleiskite skalbimo ciklą ir pasižiūrėkite, ar problema išspręsta 
3. Patikrinkite durelių sandarinimo tarpiklį  Klaida gali būti rodoma dėl skalbyklės durelių sandarinimo tarpiklio pratekėjimo. 
Patikrinkite atidarydami dureles ir apžiūrėdami durelių sandarinimo tarpiklį.  
dureliu_tarpiklis.JPG 
Sandarinimo tarpiklis neturi būti pažeistas, įtrūkęs ar skylėtas. 
Jeigu durelių sandarinimo tarpiklis pažeistas, jį turi pakeisti techninės priežiūros meistras. 
Nenaudokite skalbyklės, kol ji nebus sutaisyta.
 Atjunkite vandens tiekimą į skalbyklę.  
4. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę  
Jeigu vadovaujantis minėtaisiais patarimais nepavyksta išspręsti problemos, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.    

PASTABA: Priklausomai nuo problemos, už techninės priežiūros apsilankymą meistras gali paimti mokestį, net jeigu nėra pasibaigęs prietaiso garantinis laikotarpis.    

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta. 
Išjunkite gaminį iš elektros tiekimo šaltinio ir nejunkite jo, kol nesate visiškai tikri, kad tai nekels problemų.