Skip to main content
AEG | Help and Support

Suveikia skalbyklės saugikliai / elektros grandinės RCD pertraukiklis

 

  • Skalbyklės ir skalbinių džiovyklės negalima jungti prie tuo pačiu saugikliu apsaugotos elektros grandinės. Vienu metu naudojamiems dviem prietaisams reikiama galia viršys 13 amperų.
  • Jei įjungiant arba išjungiant prietaisą suveikia elektros grandinės RCD pertraukiklis arba perdega saugiklis, tai įvyksta dėl elektros nuotėkio arba trumpojo jungimo.
  • Ši problema gali kilti netinkamai prijungus prietaisą. Prijunkite prietaisą prie kokio nors kito elektros tinklo.
  • Jei keli prietaisai yra prijungti prie tos pačios saugikliu apsaugotos grandinės, tai gali įvykti dėl perdegusio saugiklio arba suveikusio elektros grandinės RCD pertraukiklio.
  • Niekada nenaudokite ilginamųjų kabelių prietaisams prijungti, nes dėl to gali įvykti trumpasis jungimas arba kilti gaisras.
  • Jei pirmiau minėti pasiūlymai problemos išspręsti nepadėtų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.