Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbyklė rodo klaidos kodą C9 arba F9

 

Galima priežastis: skalbinių disbalansas vykdant gręžimo ciklą. Jei jūsų skalbyklė yra senesnio modelio, ją rekomenduojama paleisti iš naujo. 

Paleidimo iš naujo vadovas:

KLAIDA C9 

  • Iš pradžių uždarykite dureles ir nustatykite ciklo rinkiklį ties nuliu. 
  • Paspauskite viršuje esančius du mygtukus (mirkymo ir pirminio skalbimo).
  • Tuo pat metu sukite ciklo rinkiklį prieš laikrodžio rodyklę ir pasirinkite atsargaus gręžimo ciklą. Tada atleiskite du mygtukus ir toliau iki pat galo apsukite rinkiklį prieš laikrodžio rodyklę (beveik visą vieną ratą).  
  • Pabandykite skalbti. Jei ekrane vis tiek rodoma klaida C9, galbūt subyrėjo prietaiso variklio guoliai.
  • Prietaisą iš naujo nustatykite tik vieną kartą. Dėl dažno nustatymo iš naujo nusidėvės variklis.  
Variklis:

Jei problema vis tiek išlieka, galbūt sugedo variklis arba subyrėjo variklio guoliai.

Norėdami išspręsti problemą, kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę.