Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbyklėje rodomas klaidos kodas Eb0 arba pasigirsta 11 įspėjamųjų garso signalų / indikatorius sumirksi 11 kartų

Per maža maitinimo įtampa:

Problema gali būti dėl pernelyg žemos prietaiso maitinimo įtampos. Įtampą galite patikrinti, prijungdami prietaisą prie kokio nors kito elektros lizdo, ir dar kartą išbandydami.

Naudojamas ilginimo laidas:

Šią problemą gali sukelti ilginimo kabelis, naudojamas prietaisui prie elektros tinklo lizdo prijungti.

  • Atjunkite ilginimo kabelį ir bandykite dar kartą.

Neįžemintas elektros lizdas:

Ši klaida gali atsirasti, jei prietaisas bus prijungtas prie neįžeminto lizdo.

  • Patikrinkite, ar prietaisas yra prijungtas prie įžeminto elektros tinklo lizdo. Prijunkite mašiną prie įžeminto elektros lizdo ir bandykite dar kartą.
  • Šią problemą galima išspręsti iš naujo paleidžiant mašiną. Norėdami tai padaryti, mašiną išjunkite ir maždaug po 20–30 sekundžių vėl įjunkite.
  • Patikrinkite, ar mašina vėl tinkamai veikia.

Jei nė vienas iš pirmiau pateiktų pasiūlymų problemos išspręsti nepadėtų, kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę.