Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbyklėje rodomas klaidos kodas E80 arba indikatorius sumirksi 8 kartus

Galima priežastis: netinkamai nustatytas ciklo rinkiklis. Galbūt skalbyklė buvo įjungta, kai ciklo selektorius buvo nustatytas tarpinėje padėtyje tarp dviejų ciklų.

  • Pabandykite nustatyti ciklo selektorių į išjungimo padėtį.
  • Paleiskite ciklą iš naujo.

(Nuskaitant klaidos kodą, elektronikoje bus išsaugota E82–E83 klaida.)

Jei pirmiau minėti pasiūlymai problemos išspręsti vis tiek nepadėtų, kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę.