Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbiant skalbyklės durelės atsidaro

 

Dureles paprastai galima atidaryti skalbimo ciklo pradžioje paspaudžiant paleidimo / pristabdymo mygtuką.

Jei dureles galima atidaryti arba jos pačios atsidaro, kai skalbyklė jau pilna vandens, arba plovimo ar gręžimo ciklų metu, skalbyklę nedelsdami atjunkite ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.