Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbyklės ekrane rodomas klaidos pranešimas E90, E91, E92, E93 arba E94

 

Klaidų kodai E90, E91, E92, E93 ir E94 (arba bet koks kitas kodas, prasidedantis deriniu E9) reiškia elektroninių dalių konfigūracijos / ryšio problemas.

  • Pabandykite iš naujo paleisti prietaisą. Atjunkite kištuką nuo elektros lizdo, palaukite 30 sekundžių, tada vėl jį prijunkite. 
  • Jeigu ekrane vis tiek rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę.