Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbyklės durelių guminis sandariklis yra atsilaisvinęs, pažeistas arba deformuotas

  • Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad problema būtų pašalinta.
  • Nenaudokite prietaiso, kol nebus pašalinta ši problema.