Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbyklė rodo klaidos kodą EHO, EH0

 

Jei skalbyklė rodo klaidos pranešimą EHO / EH0, tai reiškia elektros tiekimo problemą.

Gal prie to paties elektros lizdo yra prijungtas kitas prietaisas?

  • Patikrinkite elektros tiekimą, prie to paties lizdo prijungdami kitą prietaisą, ir įsitikinkite, kad jis veikia. Jei kitas prietaisas taip pat neveikia, galbūt nutrūko elektros laidai.
  • Kreipkitės pagalbos į vietos elektriką, kad elektros laidų sistema būtų patikrinta ir sutaisyta.

Jei prietaisui elektros energija tiekiama tinkamai:

  • Pabandykite iš naujo paleisti prietaisą. Atjunkite kištuką nuo elektros lizdo, palaukite 30 sekundžių, tada vėl jį prijunkite.
  • Tą galima padaryti ir naudojant saugos jungiklį. Atjungę prietaisą, vėl jį įjunkite ir pasirinkite programą. Jeigu ekrane vis tiek rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
  • Was this article helpful?