Skip to main content
AEG | Help and Support

Atsilaisvino skalbyklės durelių sandariklis

Atsilaisvinusius, pažeistus arba deformuotus sandariklius privalo užsandarinti arba pakeisti įgaliotasis meistras, kad būtų išvengta nuotėkių.

  • Nenaudokite prietaiso, kol nebus pašalinta ši problema
  • Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad sandariklis būtų sutaisytas arba pakeistas.