Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbyklės durelės girgžda

 

Durelės gali girgždėti dėl nešvarių durelių vyrių.

  1. Nuvalykite vyrius drėgna šluoste ir problema bus išspręsta. Būtinai pašalinkite visus matomus pluoštus ir nešvarumus.
  2. Jei vyriai švarūs, patikrinkite, ar nėra matomų durelių pažeidimų.
  3. Jei durelės regimai pažeistos arba nuvalius vyrius girgždesys nedingsta, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.