Skip to main content
AEG | Help and Support

Skalbiant skalbyklės durelės atsidaro

 

Jei dureles galima atidaryti arba jos pačios atsidaro, kai skalbyklė jau pilna vandens, arba plovimo ar gręžimo ciklų metu, skalbyklę nedelsdami atjunkite ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.