Skip to main content
AEG | Help and Support

Išjungta skalbyklė prisipildo vandens

 

Jei išjungus skalbyklę ji vis tiek prisipildo vandens, tai gali atsitikti dėl užteršto vandens vožtuvo. Daugeliu atvejų problemą galima išspręsti paleidžiant greitojo skalbimo ciklą, kad vožtuvas būtų praplautas. Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.