Skip to main content
AEG | Help and Support

Neįmanoma nustatyti orkaitės laikrodžio

 

  • Iš naujo paleiskite orkaitę / viryklę: atjunkite kištuką nuo elektros lizdo arba išjunkite elektros jungiklį, palaukite maždaug 1 minutę ir vėl įjunkite.
  • Vėl įjungus elektros tiekimą, pradės mirksėti laikrodžio piktograma. Nustatykite paros laiką, spausdami + / - mygtukus, jei taikytina.
  • Prireikus žr. naudojimo instrukciją. Skaitmeniniai laikrodžiai paprastai eina tiksliai, su + / - 2 minučių paklaida per mėnesį.

Jei tai problemos išspręsti nepadėtų, kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę.