Skip to main content
AEG | Help and Support

Be perstojo veikia orkaitės aušinimo ventiliatorius

 

Galbūt sugedo temperatūros jutiklis. Norėdami išjungti aušinimo ventiliatorių, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. 

Norėdami išspręsti problemą, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.