Skip to main content
AEG | Help and Support

Naudojamas gartraukis išsijungia

 

Galimos priežastys:

  •  Suveikė saugos jungiklis.

Norėdami toliau naudotis gartraukiu, išjunkite viryklę ir gartraukį, palaukite 5 minutes, ir vėl įjunkite prietaisą. Šio laiko turėtų pakakti gartraukiui atvėsti ir prietaisui paleisti iš naujo.

  • Ant viryklės užkaista daug verdančių puodų.

Prietaisas skirtas kvapams, o ne dideliam garų kiekiui, sugerti.

Patikrinkite, ar filtrai švarūs. Jei reikia, pakeiskite juos.

Įsitikinkite, kad gartraukis pakankamai ištraukia orą. Patikrinkite, ar oras išeina pro oro išleidimo angą, įrengtą išorinėje pastato sienoje. Jei įjungta recirkuliacijos funkcija, patikrinkite, ar tinkamai įdėti angliniai filtrai.

  • Galbūt užsikimšo oro išleidimo į lauką vamzdis arba jis yra netinkamo dydžio.

Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

  • Was this article helpful?