Skip to main content
AEG | Help and Support

Gartraukis neveikia

 

Jei nešviečia šviesos diodai / lemputės, pirmiausiai patikrinkite elektros tiekimą. Problema gali kilti dėl kištuko, elektros lizdo arba elektros grandinės.

Jei gartraukis yra prijungtas prie elektros lizdo, pabandykite prie jo prijungti mažą prietaisą (pvz., lempą arba virdulį), kad patikrintumėte, ar jis veikia. Jei prietaisas neveikia, galbūt problema susijusi su elektros tiekimu į tą lizdą. Patikrinkite elektros grandinės pertraukiklį arba saugiklius. 

Jei elektra tiekiama, paleiskite prietaisą iš naujo: atjunkite kištuką nuo elektros lizdo. Tada palaukite 30 sekundžių ir vėl prijunkite kištuką / atitaisykite elektros tiekimą gartraukiui.

Jei tai problemos išspręsti nepadėtų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

  • Was this article helpful?