Skip to main content
AEG | Help and Support

Kaitvietė nešyla

 

Elektrines virykles prie trijų skirtingų 230 V fazių privalo prijungti įgaliotojo techninės priežiūros centro darbuotojai.

Galimos priežastys:

  • Trūksta fazių.
  • Saugiklių dėžėje perdegė vienos fazės saugiklis.

Žr. įrengimo instrukciją arba kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Indukcinėms viryklėms: įsitikinkite, kad puodas atitinka reikalavimus dėl minimalaus skersmens, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

Jei skersmuo per mažas arba puodo dugne per mažai magnetinės medžiagos, pasirinkus intensyvaus / maksimalaus kaitinimo nuostatą, kaitvietė gali neveikti.

  • Was this article helpful?